Plánování směn

Hlavní částí celého systému je plánovač směn, který poskytuje kompletní sadu nástrojů pro automatizaci, usnadnění a úsporu času při plánování směn.

Výhody přímo při procesu plánování směn:

 • výrazné ušetření času a odstranění chyb vzniklých při plánování směn
 • okamžité informace o dovolených a časových možnostech zaměstnanců
 • okamžitý přepočet naplánovaných hodin zaměstnanců
 • přehled o zaměstnancích přes více poboček
 • upozornění na minimální pauzy mezi směnami a překrývající se směny

Jednotlivé části Plánovače směn

Výhody po naplánování směn:

 • Vždy aktuální plán směn pro všechny zaměstnance dostupný online.
 • V případně dalších změn ve směnách jednoduše rozešlete mail se automaticky načteným seznamem změn všem dotčeným zaměstnancům.
 • Použijte evidenci docházky pro zaznamenání opravdových časů příchodů a odchodů.
 • Vytiskněte si přehled odpracovaných hodin a směn pro každého zaměstnance.
 • Sledujte statistiky odpracovaných svátků, dovolených a další.

Automatické obsazení směn algoritmem

Algoritmus sám obsadí volné směny optimálně mezi zaměstnance, tak aby pokryl všechny směny, dodržel minimální a maximální počet hodin k odpracování, pohlídal u zaměstnanců odpočinek po směně, zahrnul dovolené a přidělil zaměstnancům jen směny na kterých můžou pracovat.

Vstupy podle kterých se algoritmus rozhoduje:

 • priority zaměstnanců na pracovní pozice
 • počet hodin, které má každý zaměstnanec odpracovat
 • dovolené a zadané časové možnosti zaměstnanců
 • typ smlouvy HPP / brigádník
 • minimální délka pauzy mezi směnami

Možnost implementace algoritmu na míru Vašim potřebám - vytvoření plánu směn a obsazování směn v komplikovanějších provozech na základě složitějších pravidel a specifických podmínek.

Okamžité napovídání při ručním plánování směn

Obsazování směn můžete vzít do svých rukou, plánovač Vám k tomu poskytne všechny aktuální informace:

 • na pozici nabídne jen zaměstnance, kteří na ní mohou pracovat
 • zvýrazní zaměstnance, kteří zrovna mají dovolenou
 • zvýrazní zaměstnance, kteří už v daný čas pracují na jiné směně
 • upozorní pokud by zaměstnanec nesplňoval minimální pauzy mezi směnami
 • okamžitě přepočítává počet odpracovaných hodin
 • upozorní na překročení maximálního počtu hodin
 • můžete jednoduše vrátit provedené změny do původního stavu
 • u přehledu pobočky zobrazí, kde v daný den pracují všichni domácí zaměstnanci této pobočky
 • umožní supervisorům editovat jen jimi spravované pobočky

Možnost nechat zaměstnance rozebrat si neobsazené směny

Systém nabízí zaměstnancům jednoduchý přehled neobsazených směn a ti tak mohou rychle požádat o směny o které mají zájem. Manažer v přehledu všech žádostí jednoduše schválí ty které nejvíce vyhovují.

 • zaměstnanci mají možnost požádat jen o neobsazené směny na pozicích, na kterých můžou pracovat
 • systém deaktivuje žádosti o nově obsazené směny
 • z žádostí o směny pak schválíte ty, které Vám nejvíce vyhovují

Automatické vytvoření celého plánu směn z template

Při použití template směn, můžete jedním klikem nechat vygenerovat plán směn na X týdnů dopředu.

 • automaticky vyřeší krátký-dlouhý týden a jiné dvou a jednotýdenní rotace zaměstnanců.
 • obsadíte zaměstnance, kteří mají pravidelně každý týden pracovat na dané směně
 • jedním kliknutím systém vygeneruje plán směn třeba na 8 týdnů dopředu
 • ve vytvořeném plánu směn můžete doladit nečekané absence a jiné změny

Použítí píchaček úplně bez plánování směn

Namísto plánování směn můžete využít jen evidenci docházky. Pokaždé když zaměstnanec začne pracovat si označí příchod a při konci odchod. Vy pak budete mít přehled o odpracovaných hodinách i o aktuálně pracujících zaměstnancích.

 • nemusíte vyplňovat žádné směny
 • spustíte funkci píchaček a necháte zaměstnance vždy online potvrdit příchod a odchod z práce
 • uvidíte aktuálně pracující zaměstnance
 • odpracované hodiny zaměstnanců budou dostupné v přehledech a ve verzi pro tisk
 • můžete omezit píchačky jen na schválená zařízení

Více o možnostech evidence docházky.