Reference

Prague City Tourism Prague City Tourism, Praha

„Systém Planujsmeny.cz používáme pro plánování směn pracovníku v 5-ti informačních centrech Prague City Tourism téměř rok. Systém nám ulehčil a zkrátil dobu plánování. Všichni zaměstnanci na HPP i externisté, kterých je cca 60, zadají časové možnosti a systém automaticky dosazuje zaměstnance v závislosti na námi předem nadefinovaných podmínkách (priority na pozice a pobočky, maximální počet odpracovaných hodin aj.). Systém přehledně sleduje počet odpracovaných směn a hodin jednotlivých pracovníků za měsíc/za rok, počet odpracovaných směn o víkendu, počet naplánovaných směn i přehled dovolených. Velkou výhodou systému je, že systém je k dispozici on-line a je možné sledovat případné změny i na mobilech. Pro externisty využíváme on-line evidenci směn, ta má návaznost na Honorářové listy, které slouží jako podklady pro mzdy. Se systémem jsme velmi spokojeni a oceňujeme i rychlou a kvalitní podporu ze strany vývojářů.”

Klicperovo divadlo Klicperovo divadlo, Hradec Králové

„Systém Plánujsměny.cz využíváme pro plánování směn uvaděčů a uvaděček, které tvoří především externí zaměstnanci - brigádníci. S ohledem na provoz divadla existuje velmi mnoho variant pro směny co se týče začátku, délky i potřeby pro personální obsazenost. Při dřívějším ručním způsobu proto zabralo rozplánování měsíce včetně sesbírání časových možností jednotlivých brigádníků i několik dní. S plánovačem směn jsme tuto práci schopni zvládnout v řádu desítek minut. Díky evidenci docházky se navíc rapidně zjednodušila příprava i kontrola podkladů pro účetnictví. Se systémem jsme díky jeho funkčnosti a spolehlivosti velmi spokojeni.”

Staroměstská radnice Staroměstská radnice, Praha

„Systém PlanujSmeny.cz výrazně ulehčil plánovací agendu v objektu Staroměstské radnice, kde pracuje více než sto zaměstnanců. Při plánování služeb jsme po zavedení systému uspořili čas v řádu dní, systém při automatickém plánování vykryje prakticky všechny směny, takže volné služby nezbydou v rozpisu žádné anebo je jich naprosté minimum. Pokud volné směny zbydou, zaměstnanci o ně žádají prostřednictvím systému velmi jednoduchým způsobem, což je funkce, kterou velmi oceňujeme. Velice kladně lze hodnotit velikou variabilitu systému, která ušije každému klientovi systém přímo na míru. Jeho užívání tak můžeme po všech stránkách doporučit.”